Altres teràpies d’alliberament energètic i emocional

 

Altres teràpies d’alliberament energètic i emocional

Nombrosos estudis han determinat que existeix una relació directa entre les emocions i les malalties. De fet, en la Tradició Xinesa cada òrgan està lligat a una emoció determinada.

Amb la detecció de les emocions que ens estan afectant, les podem alliberar amb l’ajuda de diferents tècniques, per, així, alliberar també l’òrgan i ajudar a recuperar la salut i l’equilibri. Dit d’una altra manera, una persona que sent o ha sentit molta ràbia durant la seva vida, acabarà segurament amb problemes hepàtics. Una persona poruga patirà de ronyons. Aquella persona que retén molts líquids possiblement haurà retingut durant la vida moltes emocions.

Quan tenim un trastorn o malaltia el primer que hem de buscar és l’arrel emocional. Què em va passar quan vaig emmalaltir? Un cop detectem l’emoció i tots els factors que l’han alimentat podem alliberar-la, amb diferents tècniques com poden ser el reiki, la gemoteràpia, l’EFT, les essències florals o altres basades en altres coneixements ancestrals.