Categoria Dolors Musculars

SINDROME DE CAMES INQUIETES

El síndrome de cames inquietes es considera un trastorn neurolcames inquietesògic molt freqüent que produeix moviments a les cames acompanyat moltes vegades de dolors aguts. El solen patir les persones de mitjana edat i gent gran, tot i que cada cop hi ha més joves que el pateixen, degut a l’estrès.

El síndrome de cames inquietes afecta la qualitat del son, provocant insomni i originant, conseqüentment, somnolència, angoixa, ansietat i dificultats mentals, sent freqüent que es manifesti a la nit, quan estem allitats o durant el dia si estem asseguts per un llarg període de temps. Les molèsties són evidents a la part baixa de les cames, entre el genoll i el turmell, i més rarament als peus o als braços. 

Tot i que diuen que no hi ha cura coneguda per aquest síndrome, moltes vegades es pre...

llegir més

DESGAST DE CARTÍLAGS i DOLOR ARTICULAR

Et fan mals els genolls? Et molesta la cama quan camines? Et costa moure alguna part del teu cos? Podrien ser algunes de les afeccions dels cartílags, que són els que permeten al cos un moviment fluid, flexible i amortitzat. El cartílag és un teixit ferm, flexible i gelatinós que cobreix i protegeix els extrems ossis de les articulacions, evitant el desgast dels ossos al fregar entre sí, i es poden lesionar degut a factors genètics, artritis, osteoartritis, resultant de la degradació del cartílag, dietes deficients… però la principal causa dels danys en cartílags és l’estrès o angoixa quan s’està movent el cos...

llegir més

Ciàtica

La ciàtica és un dolor situat a la línia del nevi ciàtic o d’alguna de les seves ramificacions. L’origen d’aquest dolor pot ser ossi, discal, lligamentós, i pot afectar a la zona lumbar en una fase no avançada i en cas de poca inflamació, fins al peu, en cas d’inflamació severa.

L’origen més habitual sol ser la lesió del disc intervertebral, sobrecàrrega o sobre-esforç, que provoquen que el teixit discal es desplaci (moltes vegades hi ha hèrnia o protrusió discal) i comprimeixi els nervis que van des de la zona lumbar fins a les extremitats inferiors.

Les ciàtiques d’origen lumbar també poden ser causades per lesions òssies, com és el cas de d’espondilitis, en les què l’anella que forma cada vèrtebra per deixar pas a la medul·la espinal no està ben formada i produei...

llegir més